Καλέστε μας: (+30) 2311 241 888info@digitanet.gr

Υλοποίηση έργων Erp-Crm Πήγασος

30 κάθετες λύσεις προσαρμοσμένες στην Ελληνική αγορά!! Με αυτοματοποιημένη σύνδεση με το web eshop σας στην Οικονομικότερη λύση της αγοράς.

Η διασύνδεση με το e-shop σας, κάνει την διαφορά.

Γιατί να προτιμήσω Πήγασος ; 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Η επιλογή και η ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στον πυρήνα της τεχνολογίας Πήγασος© γίνεται με καθορισμένα κριτήρια, βασικότερο από τα οποία είναι η υποστήριξη των κριτηρίων του Ελεύθερου Λογισμικού και της Ανοιχτής Τεχνολογίας.
ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οι εξειδικευμένες Εφαρμογές της Τεχνολογίας μας υποστηρίζουν Επιχειρηματικές Διαδικασίες για πλέον των 30 συγκεκριμένων επιχειρηματικών κλάδων, οι οποίες ενσωματώνουν την από το 1984 εμπειρία μας στην δημιουργία Συστημάτων Λογισμικού.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η τεχνολογία Πήγασος της ΤΕΣΑΕ είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων εργαλείων, τεχνικών και πολιτικών με σκοπό την ανάπτυξη των εφαρμογών και συστημάτων λογισμικού της ΤΕΣΑΕ, που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες των πελατών της.
ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μέσω της τεχνολογίας Πήγασος της ΤΕΣΑΕ γίνεται εφικτή η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Επικερδών, Συμφερόντων, Χρήσιμων, Ωφέλιμων και Αναγκαίων.
ΥΨΗΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μέσω της τεχνολογίας Πήγασος της ΤΕΣΑΕ γίνεται εφικτή η συντηρησιμότητα, η ανανεωσιμότητα, και η επεκτασιμότητα παραπάνω από 200 εφαρμογών κατανεμημένων σε 30 διαφορετικούς επιχειρησιακούς κλάδους ελαχιστοποιώντας το κόστος τους, χωρίς να έχει καμία επίπτωση σε βάρος της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας Πήγασος, έχουν συνεχή υποστήριξη, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα της αποδοτικότητάς τους με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι μηχανικοί της τεχνολογίας Πήγασος©, ακολουθούν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την δημιουργία ενός συστήματος λογισμικού, και η οποία αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών και εργαλείων υλοποίησης, όπως την μέθοδο - τεχνολογίες PERT (Program, Evaluation and Review Technique), CPM (Critical Path Method) και CMM (Capability Maturity Model) της μηχανικής λογισμικού (Software Engineering).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες ανάπτυξης κώδικα, οι εύχρηστοι και αποδοτικοί επεξεργαστές-σχεδιαστές οθόνης, φίλτρων αναζήτησης και μορφής αλλά και η απεριόριστη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης δοκιμασμένου κώδικα, είναι το «ανοικτό και ελεύθερο μυστικό» της ταχύτατης ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού Τεχνολογίας Πήγασος©.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών με την τεχνολογία Πήγασος διασφαλίζει την διαδικασία για τηνΑποτύπωσηΑνάλυσηΣχεδίασηΑνάπτυξηΕφαρμογή, και τελικά την Υποστήριξη, του μηχανογραφικού έργου που αποτελεί η συγκεκριμένη εφαρμογή.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με την χρήση της τεχνολογίας Πήγασος είναι τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, ενώ για περισσότερο από δύο δεκαετίες υποστηρίζουν με συνέπεια την κερδοφορία των Ελληνικών επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν.

© digitanet All rights reserved.
Powered by Pegasus Technology.