Καλέστε μας: (+30) 2311 241 888info@digitanet.gr

Μεταφορικές – Logistics - ERP - CRM


Metaforikes Logistics - ERP CRM

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Το Pegasus Transport ERP Start Up απευθύνεται σε Μεταφορικές Εταιρείες. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα την πιο οικονομική πρόταση της αγοράς.

·         Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του

·         Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες , χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις

·         Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας

·         Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware

·         Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner

·         Παρακολούθηση των αντικαταβολών.

·         Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό

·         Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας

·         Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς

·         Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χωρίς  ιδιαίτερες γνώσεις από τους καθημερινούς users 

·         Στατιστικά & εκτυπώσεις χωρίς περιορισμούς

 

Το Pegasus Transport ERP Start Up καλύπτει τις βασικές ανάγκες μίας μεταφορικής εταιρείας. Παρακολουθεί Πελάτες, Φορτωτικές, Αντικαταβολές,  Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Εξοδα, Αξιόγραφα. 

Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη.

Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.

 

Οι Δυνατότητες του Module Transport
Φορτωτικές

 • Γρήγορη καταχώρηση φορτωτικών
 • Μαζική ανάθεση φορτωτικών σε όχημα με ταυτόχρονη εκτύπωση
 • Τιμοκατάλογος ανά είδος συσκευασίας
 • Δυνατότητα τιμοκαταλόγου ανά πελάτη
 • Πλήρης επικοινωνία με το CRM για την εύρεση - καταχώρηση των αποστολέων και των παραληπτών των φορτωτικών

Αντικαταβολές

 • Παρακολούθηση των αντικαταβολών που προκύπτουν από τις φορτωτικές.
 • Εύρεση Αντικαταβολών ανά πελάτη - Εντολές
 • Μαζική Διαχείριση των Αντικαταβολών

Αναθέσεις - Φορτωταξί

 • Παρακολούθηση των φορτωτικών ανά υπεύθυνο και κατάσταση
 • Δυνατότητα ανάθεσης φορτωτικών σε εξωτερικούς συνεργάτες - φορτωταξί.

Δελτία Αποστολής Φορτωτικών

 • Αναλυτική καταχώρηση και παρακολούθηση των Δελτίων Αποστολής Φορτωτικών (Δηλωτικά). 
 • Αυτόματη εύρεση των φορτωτικών από το όχημα και την ημέρα. 
 • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών φορτωτικών και σύνδεση στο Δελτίο (περίπτωση αποστολής των φορτωτικών σε τοπική διανομή).

Επικοινωνία Υποκαταστημάτων

 • Με την ύπαρξη του module PIM είναι δυνατή η ανταλλαγή (on-line μέσω Internet) των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών υποκαταστημάτων σας.
 • Αυτόματη ενημέρωση των υποκαταστημάτων με όλα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν (πελάτες, φορτωτικές, οικονομικά στοιχεία κ.ο.κ.)
© digitanet All rights reserved.
Powered by Pegasus Technology.